Click to enlarge
15/05/2019
صلييب يوصلنى لقيامتى: الأستاذ/ عاطف حنين
( أنا هو القيامة والحياة من أمن بي ولومات فسيحيا ) الفرحوبالذات الفرحالمسيحى هو مسيرةحياة التقف عند أي سبب من األسباب التى تعوقه بمعني أن الفرح الدنيوي ليس وليد اللحظة التى نفرحونسر بها لكنه و ثمرة جهود سابقة وجبارة ألى حد ما نستطيع الحكم عليها . فكم بالحري الفرح المسيحى هو ثمرة كفاح في شتى الميادين الروحية من صالة وصوم وصدقة وفكر نقي ومعامألت مع األخرين ترضى اهلل وأقوال نقية ألنه بذبائح مثل هذه يسر قلب اهلل . +فصليبييوصلنيلقيامتىمتىكانحملالصليببأمانة روحية وشجاعة أدبية هدفها الوحيد هو حمل الصليب بشكر وقبول تام وتسليم كامل ألرادة اهلل القدؤسة في حياتنا حينئذ نكون مستحقين أن نعاين أفراح وبهجة القيامةمثلالطائرالذي يركضأليالراحةبعدعناوتعب وكما تتقول الرتنيمة الذهبية صليبي ياصليبى. مصنوع من الخشب لكن قيمتك عندى. ( أغلي من الذهب ) 2 صليبي ياصليبي. دايما أفتخر بيك قدام الناس كلها. ( أرفعك وأعليك ) 2 صليبى ياصليبى. معايا في كل مكان في الصبح ارشم صليبي. ( وفي الضلمة كمان ) 2 +++ حقا أمينة هي جراحات المحب التي تجرح وتعصب تسحق ويداه تداويان + القيامة هي ثمرة الصليب وفرحتها والتمتع بها وبثمارها هى نتيجة حمل الصليب بشكر 0 + فقيمة الصليب أغلي من الذهب حتى وأن بدا رخيصا 0 + ويجب علينا دائما األفتخار بالصليب قدام الجميع دون خوف ألن به خالصنا وسالمنا 0 . +الصليب سالحنا + الصليب رجاؤنا + الصليب قوتنا + صليبى يوصلنى لقيامتى بحبي له وأيماني به وحملى له برضا وحب الأستاذ/ عاطف حنين